joi, 22 septembrie 2016

Actionarea motoarelor asincrone - scheme de actionari

SCHEME ELECTRICE DE ACŢIONĂRI
3.1.  Actionarea motoarelor asincrone
3.1.1.  Actionarea manuala a motoarelor asincrone
Actionarea manuala a motoarelor electrice poate fi facu 646y245g ta cu ajutorul comutatoarelor cu came. Aparate care permit închiderea si deschiderea circuitului  sub sarcina mica.
Comutatoarele cu came sunt construite în variante cu unul, doua sau trei etaje, la curenti nominali de functionare între 20 si 100A, cu montaj pe usa tabloului sau pe sina omega, cu comutatie standard 0-I sau I-0-II.
Familia de elemente de comanda si semnalizare este compusa din butoane de comanda, lampi de semnalizare, butoane cu lampa inclusa, selectoare cu doua sau trei pozitii, cu sau fara revenire.
     9811r    9890
  comutatoare_came_1       
Figura. 3.1. Comutatoare cu came. Tipodimensiuni
Comutatoarele cu came utilizate la pornirea si oprirea unui motor asincron trifazat de putere mica, este prevazut cu trei etaje. Conectarea celor trei faze se face la un capat al polului comutatorului, iar motorul va avea conectate intrarile la capatul omolog al polului (fig. 3.2.). În schema este utilizat un comutator care poate fi utilizat drept întreruptor de sarcina si pentru instalatii de iluminat, încalzit sau sarcini combinate.
M2_15
Schema electrica pentru pornirea manuala
ACT54
Schema electrica de pornire a motoarelor monofazate
ACT53
Fig. 3.2. pornirea manuala a motoarelor asincrone
Întreruptoarele principale sunt conform normelor IEC/EN 60 204; VDE 0113 daca cele cu montaj spate au dispozitiv de interblocare a usii, posibilitate de închidere cu lacat, borne de alimentare protejate împotriva atingerii cu degetul, borne pentru conductoarele de nul (N) si de protectie (PE), mâner cu maneta rosie (la cerere neagra), eticheta de avertizare. Daca apartenenta unui motor la un comutator principal nu este clara, atunci pentru fiecare motor este necesar un întreruptor de întretinere în imediata apropiere a motorului.
Întreruptoarele pentru întretinere, reparatii se monteaza în apropierea masinilor si echipamentelor pentru a permite îndeplinirea normelor de securitate a muncii în cazul lucrarilor de întretinere si reparatii. Prin montarea unui lacat pe dispozitivul de blocare cu lacate SVB, fiecare operator se poate proteja împotriva unei conectari neautorizate a echipamentului.
3.2.  Actionarea automata a motoarelor asincrone
Eliminarea efortului fizic al operatorului, în cazul în care se solicita porniri repetate sau conditionate, se face utilizând scheme de pornire automate.
Prin pornire automata întelegând efectuarea unor operatii controlate de catre operator prin scheme adecvate procesului tehnologic.
Cea mai simpla schema este cea care face posibila pornirea - oprirea alimentarii unui motor asincron. Pe scheletul acestei scheme pot fi realizate combinatii de scheme care sa faca posibila: pornirea, inversarea sensului de rotatie, pornirea conditionata, interblocarea, temporizarea unor operatii cerute de procesul tehnologic.
3.2.1.   Pornirea într-un singur sens a motorului asincron trifazat
1.       Competente:
ð            elaborarea schemei electrice de forta si comanda pentru pornirea automata a motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit;
ð            precizarea rolului aparatelor din schema;
ð            realizarea montajului conform schemei electrice elaborate;
ð            respectarea normelor de igiena si protectia muncii în timpul executarii montajului.
2.     Schema de lucru:
OT95
Figura 3.3. Schema electrica de forta si comanda pentru pornirea automata a motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit
3.     Nomenclatorul aparatelor:
e1, e2, e3, e5, e6 - sigurante fuzibile;
1C - contactor;
e4 - bloc relee termice;
bp - buton pornire; bo - buton oprire.
4.    Mod de lucru
Pornirea motorului se face actionând asupra butonului bp, din circuitul 3. În acest  moment bobina contactorului 1C (3) este sub tensiune (220 V). Contactorul, instantaneu, va închide toate contactele normal deschis si va deschide toate contactele normal închise, dupa cum urmeaza:
-          contactele nd. din circuitul de forta (1) - motorul fiind alimentat la retea.
-          C.n.d. (4) - destinat automentinerii circuitului de comanda sub tensiune.
Oprirea motorului se face actionând butonul de oprire, bo, din circuitul 3, moment în care circuitul de alimentare este întrerupt.
Rolul blocului de relee e4 (1) este de a întrerupe alimentarea motorului daca acesta este supraîncarcat. Acest lucru este posibil prin deconectarea cnd (2), moment în care circuitul de comanda nu va mai fi alimentat.
Montajul va fi executat pe un stand de probe (figura 3.4) cu ajutorul cordoanelor de legatura prevazute la capete cu borne speciale.
                    
              
Figura 3.4. Stand probe: pozitionare aparate; vedere stand
FIsĂ DE AUTOEVALUARE
PORNIREA AUTOMATĂ A MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT
Nr.
crt
PROBA
PUNCTAJ
NOTARE
OBSERVAŢII
1.
Elaborarea schemei electrice
Circuit de forta               4p
- sigurante fuzibile:                   2p
- contactor 1C:                          1p
- bloc relee termice TSA:          1p
Circuit de comanda       6p

Sigurante fuzibile:                    1p

Buton de pornire bp:                 1p
Buton de oprire:                       1p

Bobina 1C:                               1p

CNI TSA (2):                            1p
CND 1C (4):                             1p
10
4
6
2.
Precizarea rolului aparatelor electrice
- e1, e2, e3       - 1p
- e5, e6            - 1p
- e4                 - 1p
- 1C                - 1p
- CND 1C (4)  - 2p
- bo                  - 1p
- bp                 - 1p
8
3.

Functionalitate montaj

30
4.
Realizarea montajului
-          estetica montajului:                       5p
-          realizarea interconexiunilor:       25p
dezizolare conductor:                        5p
ochiuri:                                               5p
sens de strângere:                            5p
fixare rigida a conductorului
în contact:                                         5p
liniaritate si racord conductor:           5p
30
5
25
5.
Respectarea normelor de igiena si
protectia muncii
7
6.

Respectarea integritatii
aparatajului electric
5
7.

OFICIU

10
8.
TOTAL
100
3.2.2.   Pornirea motorului asincron trifazat din mai multe puncte de lucru
1.       Competente:
ð            elaborarea schemei electrice de forta si comanda pentru pornirea automata a motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit din mai multe puncte de lucru;
ð            precizarea rolului aparatelor din schema;
ð            realizarea montajului conform schemei electrice elaborate;
ð            respectarea normelor de igiena si protectia muncii în timpul executarii montajului.
2.     Nomenclatorul aparatelor:
e1, e2, e3, e5, e6 - sigurante fuzibile;
1C - contactor;
e4 - bloc relee termice;
bp1, bp2 . - butoane de  pornire;
bo1, bo2 . - butoane de oprire.
3.     Schema de lucru:
ACT1MS6
Figura 3.5. Schema electrica de forta si comanda pentru pornirea automata a motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit din mai multe puncte de lucru
4.    Mod de lucru
Observatie: butoanele bp1, bp2 (si de la caz bp3, bp4.) se vor conecta în paralel (circuitul 5 si  de la caz la caz  6, 7 etc.). Butonul de oprire bo1 (3) se va conecta în serie cu bo2, bo3 etc.
Pornirea motorului se face identic ca si în schema 1.2.1. Se actioneaza butonul de pornire bp1 (3). Motorul va porni
3.2.3.   Pornirea si inversarea sensului de rotatie a motorului asincron cu rotorul în scurtcircuit
1.       Competente:
ð            elaborarea schemei electrice de forta si comanda pentru pornirea si inversarea sensului de rotatie a unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit;
ð            precizarea rolului aparatelor din schema;
ð            realizarea montajului conform schemei electrice elaborate;
ð            respectarea normelor de igiena si protectia muncii în timpul executarii montajului.
2.        Nomenclatorul aparatelor:
e1, e2, e3, e5, e6 - sigurante fuzibile;
1C, 2C - contactoare;
e4 - bloc relee termice;
bp1, bp2 - butoane de pornire;
bo - buton oprire.
3.     Schema de lucru:
OT97
Figura 3.6. Schema electrica de forta si comanda pentru pornirea si inversarea sensului de rotatie a unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit
4.    Mod de lucru:
Schema electrica are 7 circuite, doua de forta (1 si 2) si cinci de comanda.
         Pornirea în sens direct.  Se actioneaza butonul bp1 (4). Prin alimentarea bobinei contactorului 1C (4), contactorul 1C îsi va închide c.n.d. din circuitul principal 1, alimentând motorul. Automentinerea se realizeaza cu ajutorul c.n.d (5). În  momentul actionarii contactorului 1C, pentru a proteja eventuala comanda accidentala a butonului bp2, c.n.i (6) se va deschide, întrerupând alimentarea bobinei contactorului 2C.
Oprirea se face actionând butonul bo, buton aflat în circuitul 4.
Pornirea în sens invers. Se actioneaza butonul bp2 (6). Prin alimentarea bobinei contactorului 2C (4), contactorul 2C îsi va închide c.n.d. din circuitul principal 2, alimentând motorul. Automentinerea se realizeaza cu ajutorul c.n.d (7). În  momentul actionarii contactorului 2C, pentru a proteja eventuala comanda accidentala a butonului bp1, c.n.i (4) se va deschide, întrerupând alimentarea bobinei contactorului 1C.
3.2.3.1.   Pornirea si inversarea manuala a sensului de rotatie a motorului asincron cu rotorul în scurtcircuit
1.       Competente:
ð            elaborarea schemei electrice de comanda manuala pentru pornirea si inversarea sensului de rotatie a unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit;
ð            precizarea rolului aparatelor din schema;
ð            realizarea montajului conform schemei electrice elaborate;
ð            respectarea normelor de igiena si protectia muncii în timpul executarii montajului.
2.     Schema de lucru:
34M2    
Figura 3.7. Schema electrica de forta si comanda pentru pornirea si inversarea sensului de rotatie a unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit cu ajutorului unui comutator
Figura 3.8.  Inversoare de sens modulare
3.2.4.   Pornirea interconditionata a doua motoare asincrone trifazate
1.       Competente:
ð            elaborarea schemei electrice de forta si comanda pentru pornirea interconditionata a doua motoare asincrone trifazate
ð            precizarea rolului aparatelor din schema;
ð            realizarea montajului conform schemei electrice elaborate;
ð            respectarea normelor de igiena si protectia muncii în timpul executarii montajului.
2.     Schema de lucru:
ACT3
3.        Nomenclatorul aparatelor:
e1, e2, e3, e5, e6, e7, e9, e10 - sigurante fuzibile;
1C, 2C - contactoare;
e4, e8 - blocuri de relee termice;
bp1, bp2 - butoane de pornire;
bo1, bo2 - butoane de oprire;
h1, h2 - lampi de semnalizare.
4.    Mod de lucru:
Schema electrica are 9 circuite, doua de forta (1 si 2) si sapte de comanda.
            Pornirea motoarelor m1 si m2 se face în ordinea m1 si apoi m2.  Se actioneaza butonul bp1 (4). Prin alimentarea bobine 1C (4) porneste motorul m1 datorita închiderii c.n.d. (1), a c.n.d. de automentinere (5) si a c.n.d. (7).
Sistemul de forta al unei actionari electrice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu